Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

BODI YA CHAI TANZANIA

wafanaya biashara wa chai

MASHARTI YA USAJILI WA WAUZAJI WA CHAI

Mwombaji:

1.Atawasilisha nakala ya cheti cha kusajiliwa nchini Tanzania.

2.Atawasilisha nakala ya leseni halali ya biashara

3.Atawasilisha nakala ya Memoranda ya Kampuni na Kifungu cha Muungano pamoja na picha mbili za hivi karibuni za ukubwa wa pasipoti za kila moja kwa Wakurugenzi wa Kampuni zilizothibitishwa na Notary Public.

4.Atawasilisha pendekezo la kushughulika na biashara ya chai ndani na nje ya nchi. Pendekezo litakuwa na taarifa muhimu kama vile mpango wa soko na njia.

5.Kuwa na eneo/ghala litakalokaguliwa na kupitishwa na mkaguzi kutoka Bodi ya Chai Tanzania

6.Je, duka limekaguliwa na kupi

7.Atalipa 1,000,000/= kama ada ya usajili