Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

BODI YA CHAI TANZANIA

Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
BODI YA CHAI TANZANIA
S.L.P 2663 Dar es Salaam

Tupigie

Simu: +255 022 2114400

Barua pepe

info@teaboard.go.tz